Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy REMBERTÓW m.st. Warszawy

book
book

Bezpieczeństwo państwa : wybrane problemy
Wielowymiarowość bezpieczeństwa rodzi potrzebę zarządzania nim. Zarządzanie bezpieczeństwem jest procesem polegającym przede wszystkim na zapobieganiu zagrożeniom, ale również przygotowania kraju do efektywnego funkcjonowania w warunkach kryzysów, konfliktów i wojny, a później sprawnej odbudowy.
Wiek XXI wręcz rewolucyjnie zmienia problematykę bezpieczeństwa państwa. Zwiększa się liczba wyzwań i

podmiotów biorących udział w różnorodnych przedsięwzięciach i oczekiwaniach na ochronę swoich wartości. W konsekwencji bardzo trudne jest przewidywanie rozmiaru skutków zagrożeń związanych m.in. ze wzrostem liczby ludności, zmianami środowiska naturalnego, globalizacją, fundamentalizmem, terroryzmem oraz rozwojem nauki i techniki. Polityka bezpieczeństwa współczesnego państwa musi zakładać budowę różnych scenariuszy rozwoju.
We współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz Uniwersytetem Warszawskim.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:red. nauk. Konstanty A. Wojtaszczyk, Anna Materska-Sosnowska ; Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Hasła:Bezpieczeństwo narodowe - od 1989 r.
Adres wydawniczy:Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2009.
Opis fizyczny:237, [1] s. ; 21 cm.
Powiązane zestawienia:Bezpieczeństwo narodowe i publiczne
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Wstęp
 2. Bezpieczeństwo państwa - konceptualizacja pojęć
 3. Bezpieczeństwo państwa
 4. 1. Ogólne pojmowanie bezpieczeństwa
 5. 2. Istota i typologie bezpieczeństwa państwa
 6. 3. Środki i metody polityki bezpieczeństwa państwa
 7. 4. Bezpieczeństwo Polski
 8. System bezpieczeństwa międzynarodowego
 9. 1. Istota i uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego
 10. 2. Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
 11. 3. Główne instytucje bezpieczeństwa międzynarodowego
 12. 4. Polska w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego
 13. Bezpieczeństwo wewnętrzne i jego uwarunkowania
 14. 1. Istota bezpieczeństwa wewnętrznego
 15. 2. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa wewnętrznego
 16. 3. Kontrola, nadzór i prawny wymiar bezpieczeństwa wewnętrznego w państwie demokratycznym
 17. 4. Klasyfikacja i charakterystyka instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, inspekcji, straży
 18. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 19. 1. Uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 20. 2. Strategie zapewniania bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 21. 3. Zagrożenia dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
 22. Bezpieczeństwo społeczne
 23. 1. Istota i uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego. Kwestie społeczne a bezpieczeństwo społeczne państwa
 24. 2. Demografia a bezpieczeństwo społeczne
 25. 3. Najważniejsze zagrożenia o charakterze społecznym dla bezpieczeństwa Polski
 26. 4. Inne zagrożenia bezpieczeństwa społecznego Polski
 27. 5. Uwarunkowania i założenia polityki społecznej Polski w zakresie bezpieczeństwa społecznego. Rządowe i pozarządowe programy i inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego
 28. Bezpieczeństwo kulturowe
 29. 1. Kultura a cywilizacja
 30. 2. Tożsamość kulturowa narodu jako element bezpieczeństwa państwa
 31. 3. Istota i uwarunkowania bezpieczeństwa kulturowego
 32. 4. Kulturowe zagrożenia bezpieczeństwa państwa
 33. 5. Aktywność na rzecz bezpieczeństwa kulturowego
 34. 6. Prawa i wolności człowieka jako warunek bezpieczeństwa kulturowego
 35. 7. Ochrona dóbr kultury
 36. 8. Bezpieczeństwo kulturowe Polski
 37. Bezpieczeństwo ekologiczne
 38. 1. Geneza bezpieczeństwa ekologicznego
 39. 2. Definiowanie bezpieczeństwa ekologicznego
 40. 3. Wpływ zmian klimatycznych na bezpieczeństwo narodowe
 41. 4. Konflikty zbrojne a środowisko
 42. 5. Rola NGO w ochronie środowiska
 43. 6. Bezpieczeństwo ekologiczne w Polsce
 44. 7. Przyszłość bezpieczeństwa ekologicznego
 45. Bezpieczeństwo informacyjne
 46. Bezpieczeństwo energetyczne
 47. 1. Istota i uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego Polski
 48. 2. Definiowanie bezpieczeństwa energetycznego
 49. 3. Bezpieczeństwo energetyczne Polski
 50. 4. Samowystarczalność energetyczna Polski
 51. 5. Zagrożenia i wyzwania dla bezpieczeństwa energetycznego
 52. 6. Związek pomiędzy bezpieczeństwem energetycznym a ochroną klimatu Ziemi
 53. 7. Energetyka atomowa
 54. 8. Polityka energetyczna państwa
 55. 9. Problemy energetyczne w strategii politycznej państwa
 56. 10. Polska wobec wyzwań i zagrożeń energetycznych

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Wyp. nr 55
ul. Gawędziarzy 8

Sygnatura: 327
Numer inw.: 46145
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowekzamów

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.