Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy REMBERTÓW m.st. Warszawy

book
book

Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku : wyzwania i strategie
Książka zawiera usystematyzowaną wiedzę dotyczącą zarówno bezpieczeństwa państwa, jak i obrony narodowej oraz wzajemnych relacji między nimi, w odniesieniu do zagrożeń XXI w., ale głęboko osadzoną w realiach międzynarodowych i polskich.


Odpowiedzialność:[red. nauk. Ryszard Jakubczak, Józef Flis ; zespół aut. Ryszard Jakubczak et al.].
Hasła:2001-
Bezpieczeństwo narodowe - Polska - 21 w.
Adres wydawniczy:Warszawa : Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006.
Opis fizyczny:507, [3] s. : il. ; 24 cm.
Uwagi:Bibliogr. s. 443-452.
Powiązane zestawienia:Bezpieczeństwo narodowe i publiczne
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. Józef MARCZAK
 2. 1. BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
 3. 1.1. Podstawowe pojęcia, istota i składniki bezpieczeństwa
 4. 1.2. Współczesne pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego
 5. 1.3. Wiedza i mądrość o bezpieczeństwie narodowym
 6. 1.3.1. Wiarygodność wiedzy mądrości o bezpieczeństwie
 7. narodowym
 8. 1.3.2. Źródła wiedzy i mądrości o bezpieczeństwie narodowym
 9. 1.3.3. Przyczyny błędów w organizacji bezpieczeństwa narodowego
 10. 1.4. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski
 11. 1.4.1. Geostrategiczne położenie Polski
 12. 1.4.2. Uwarunkowania geograficzne bezpieczeństwa narodowego Polski
 13. 1.4.3. Doświadczenia historyczne i tradycje bezpieczeństwa
 14. narodowego w Polsce
 15. Andrzej TARGOWSKI
 16. 2. POLSKA W PROCESIE CYWILIZACJI
 17. 2.1. Niepowodzenia i sukcesy rozwoju cywilizacyjnego Polski
 18. 2.2. Błędy i zagrożenia ze strony Cywilizacji Zachodniej
 19. 2.3. Wizja Polski w rozwoju Cywilizacji Światowej
 20. 2.4. Cele i strategia polskiej transformacji do 2040 r
 21. Maciej MARSZAŁEK, Andrzej CIUPINSKI, Julian KACZMAREK
 22. 3. POLSKA W SYSTEMACH BEZPIECZEŃSTWA
 23. MIĘDZYNARODOWEGO
 24. 3.1. Europejskie doświadczenia tworzenia bezpieczeństwa
 25. 3.2. Polska we wspólnocie obronnej NATO
 26. 3.3. Polska w Unii Europejskiej
 27. 3.4. Operacje reagowania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego
 28. Ryszard JAKUBCZAK, Weronika JAKUBCZAK
 29. 4. GLOBALTZACJA BEZPIECZEŃSTWA
 30. 4.1. Cywilizacyjne uwarunkowania powstania i rozwoju globalizacji
 31. 4.2. Istota globalizacji
 32. 4.3. Globalizacja wobec żywotnych elementów cywilizacji
 33. 4.4. Cywilizacyjne skutki globalizacji
 34. 4.5. Ekonomiczne następstwa intensyfikacji procesów globalizacji
 35. 4.6. Konsekwencje polityczne globalizacji
 36. 4.7. Zintensyfikowana imperializacja korporacyjna
 37. 4.8. Wpływ globalizacji na militarną stronę funkcjonowania państw
 38. 4.9. Globalizacyjne korzenie współczesnego terroryzmu
 39. 4.10. Globalizacyjne zagrożenia bezpieczeństwa narodów
 40. Tadeusz PŁOSKI, Aleksandra SKRABACZ
 41. 5. MORALNE I CHARAKTEROLOGICZNE PODSTAWY
 42. BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 43. 5.1. Polska racja stanu
 44. 5.2. Naród a państwo
 45. 5.3. Komplementarność narodu i państwa a prawo moralne
 46. 5.4. Bezpieczeństwo moralne a teoria narodu i państwa
 47. 5.5. Charakter narodowy Polaków a bezpieczeństwo narodowe
 48. Józef MARCZAK, Krzysztof GĄSIOREK
 49. 6. ZAŁOŻENIA POLITYKI I STRATEGII BEZPIECZEŃSTWA
 50. NARODOWEGO
 51. 6.1. Polityka bezpieczeństwa narodowego
 52. 6.2. Strategia bezpieczeństwa narodowego
 53. 6.3. Przywództwo i kierowanie w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego
 54. Józef MARCZAK
 55. 7. POWSZECHNA OCHRONA I OBRONA NARODOWA
 56. 7.1. Pojęcie i środki powszechnej ochrony i obrony narodowej
 57. 7.2. Polityka i strategia ochrony i obrony narodowej
 58. 7.3. Warunki i wymogi strategii ochrony i obrony narodowej
 59. 7.4. Imperatywy i dyrektywy strategii ochrony i obrony narodowej
 60. 7.5. Podstawowe środki strategii ochrony i obrony narodowej
 61. Józef MARCZAK, Ryszard JAKUB CZAK, Grzegorz SOBOLEWSKI, Hubert M. KRÓLIKOWSKI, Sławomir OLEARCZYK, Zbigniew SKWAREK
 62. 8. OBRONNY SYSTEM WOJSKOWY POLSKI
 63. 8.1. Rola wojska w państwie
 64. 8.1.1. Cechy organizacji wojskowej
 65. 8.1.2. Społeczne wartości organizacji wojskowej
 66. 8.2. Wprowadzenie do nowoczesnej strategii wojskowej
 67. 8.2.1. Znaczenie strategii wojskowej
 68. 8.2.2. Źródła wiedzy strategicznej
 69. 8.2.3. Tradycyjna i nowoczesna strategia wojskowa
 70. 8.3. Narodowa strategia wojskowa fe
 71. 8.3.1. Podstawy narodowej strategii wojskowej
 72. 8.3.2. Środki narodowej strategii wojskowej
 73. 8.3.3. Działania nieregularne
 74. 8.4. Sił zbrojne o obronnej strukturze
 75. 8.4.1. Wojska operacyjne
 76. 8.4.2. Siły specjalne w strategii wojskowej
 77. 8.4.3. Obrona Terytorialna
 78. 8.4.4. Narodowe Siły Rezerwowe
 79. 8.4.5. Osłona strategiczna
 80. 8.4.6. Operacyjne przygotowanie obrony kraju
 81. 8.4.7. Obowiązki państwa-gospodarza członka NATO
 82. 8.4.8. Siły zbrojne w czasie pokoju, kryzysu i wojny
 83. 8.4.9. Siły zbrojne w obronie Polski
 84. 8.4.10. Działania humanitarne wojsk
 85. Arkadiusz LETKIEWICZ, Dorota MOCARSKA
 86. 9. POLICJA W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 87. 9.1. Polska Policja - rys historyczny
 88. 9.2. Polska Policja po 1989 roku
 89. 9.3. Uprawnienia Policji
 90. 9.4. Struktura organizacyjna Policji
 91. 9.5. Szkolnictwo w Policji
 92. Jerzy WOLANIN, Paweł KĘPKA
 93. 10. PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA W SYSTEMIE
 94. BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
 95. 10.1. Państwowa Straż Pożarna
 96. 10.2. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
 97. 10.3. Państwowa Straż Pożarna w administracji publicznej
 98. Zbigniew PIĄTEK
 99. 11. MOBILIZACJA I GOTOWOŚĆ OBRONNA PAŃSTWA
 100. 11.1. Mobilizacja państwa
 101. 11.2. Gotowość obronna państwa
 102. 11.3. Gotowość mobilizacyjna i bojowa sił zbrojnych
 103. Waldemar K1TLER, Aleksandra SKRABACZ, Grzegorz SOBOLEWSKI, Witold MOCZULSKI
 104. 12. CYWILNA ORGANIZACJA OCHRONY I OBRONY NARODOWEJ
 105. 12.1. Ochrona ludności
 106. 12.2. Ratownictwo
 107. 12.3. Ochrona środowiska naturalnego
 108. 12.4. Ochrona w dziedzinie zdrowia
 109. 12.5. Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 110. 12.6. Ochrona granicy państwowej
 111. 12.7. Ochrona i obrona infrastruktury krytycznej
 112. 12.8. Ochrona i obrona w dziedzinie gospodarczej
 113. 12.9. Ochrona i obrona w dziedzinie rolnictwa i żywienia
 114. 12.10. Ochrona i obrona w dziedzinie transportu
 115. 12.11. Ochrona i obrona w dziedzinie łączności
 116. 12.12. Ochrona i obrona w dziedzinie budownictwa
 117. 12.13. Ochrona porządku konstytucyjnego
 118. 12.14. Ochrona i obrona w dziedzinie informacyjnej
 119. 12.15. Cywilne wsparcie sił zbrojnych
 120. 12.16. Zarządzanie kryzysowe
 121. 12.17. Planowania cywilne w NATO na sytuacje nadzwyczajnych
 122. zagrożeń
 123. Aleksandra SKRABACZ
 124. 13. POZARZĄDOWE FORMY ORGANIZACJI BEZPIECZEŃ
 125. STWA NARODOWEGO
 126. Zenon STACHOWIAK
 127. 14. EKONOMICZNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA
 128. NARODOWEGO
 129. Jan CZAJA
 130. 15. OCHRONA KULTURY NARODOWEJ
 131. Aleksandra SKRABACZ, Krzysztof LORANTY
 132. 16. BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE
 133. 16.1. Zagrożenia społeczne
 134. 16.2. Obrona bytu i więzi społeczne
 135. 16.3. Zadania państwa w zakresie bezpieczeństwa społecznego
 136. 16.4. Wyzwania demograficzne
 137. Ryszard STĘPIEŃ
 138. 17. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Wyp. nr 55
ul. Gawędziarzy 8

Sygnatura: 327
Numer inw.: 46140
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowekzamów

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.