Biblioteka Publiczna

w Dzielnicy REMBERTÓW m.st. Warszawy

book
book

Kompendium wiedzy o turystyce
Turystyka to fenomen ostatnich dziesięcioleci. Stała się jednym z najbardziej dochodowych biznesów na świecie i cechą charakterystyczną społeczeństw państw wysokorozwiniętych. Turystyka jest dziedziną interdyscyplinarną. Stała się kołem napędowym transportu, budownictwa, gospodarki komunalnej, rozwoju regionalnego. Jej rozwój przyczynia się do zintensyfikowania działań na rzecz ochrony

środowiska przyrodniczego i dóbr kultury. Celem tego opracowania jest przedstawienie roli i znaczenia turystyki w skali makro, w skali regionu i przedsiębiorstwa turystycznego oraz podkreślenie złożoności produktu turystycznego i sposobu zarządzania tym produktem. W nowym wydaniu uaktualniono i uzupełniono dane związane m.in. z wejściem Polski do Unii Europejskiej i przystąpieniem do strefy Schengen. Uwzględniono zmiany, jakie zaszły w światowej i polskiej turystyce w ostatnich latach.

Zobacz pełny opis
Odpowiedzialność:pod red. Grzegorza Gołembskiego ; aut. Emilia Denek [et al.].
Hasła:Turystyka - podręcznik akademicki
Adres wydawniczy:Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
Wydanie:Wyd. 2 zm.
Opis fizyczny:XVI, [2], 460, [2] s. : il. ; 25 cm.
Uwagi:Na okł i grzbiecie książki: Nowe wydanie. "Literatura zalecana" s. 457-459.
Powiązane zestawienia:Ekonomia
Hotelarstwo
Skocz do:Dodaj recenzje, komentarz
Spis treści:

 1. CZĘŚĆ I. TURYSTYKA JAKO ZJAWISKO SPOŁECZNO-EKONOMICZNE
 2. 1. Turystyka, turysta, ruch turystyczny
 3. 2. Produkt turystyczny
 4. 3. Rynek turystyczny
 5. 4. Psychologia rynku turystycznego
 6. 5. Organizacja sfery obsługi ruchu turystycznego
 7. 6. Przestrzenie turystyki i osadnictwo turystyczne
 8. 6.1. Przestrzenie turystyki
 9. 6.2. Region turystyczny
 10. 6.3. Regiony turystyczne Polski
 11. 6.4. Regiony turystyczne świata
 12. 6.5. Osadnictwo turystyczne
 13. CZĘŚĆ II. ZWIĄZKI TURYSTYKI Z SEKTOREM PUBLICZNYM
 14. Wprowadzenie
 15. 1. Rozmiary turystyki w Polsce i na świecie
 16. 2. Metody pomiaru ruchu turystycznego i obrotów turystycznych
 17. 3. Metody obliczania wpływu turystyki na dochód narodowy i bilans płatniczy
 18. 3.1. Udział turystyki w dochodzie narodowym
 19. 3.1.1. Metoda strumieni produktów
 20. 3.1.2. Metoda kosztowa
 21. 3.2. Udział turystyki w bilansie płatniczym
 22. 3.3. Wpływ turystyki na aktywizację gospodarki – mnożnik
 23. 4. Pozytywne i negatywne społecznie następstwa rozwoju turystyki
 24. 5. Stymulowanie procesów gospodarczych w turystyce
 25. 5.1. Tworzenie uwarunkowań rozwoju turystyki
 26. 5.2. Oddziaływanie pośrednie na przedsiębiorstwa
 27. 6. Turystyka a zadania organów państwowych, budżet państwa, fundusze parabudżetowe i środki z funduszów Unii Europejskiej
 28. 6.1. Zadania organów państwowych w zakresie turystyki
 29. 6.2. Powiązania turystyki z budżetem państwa
 30. 6.3. Powiązania turystyki z funduszami parabudżetowymi
 31. 6.4. Powiązania turystyki z funduszami Unii Europejskiej
 32. 7. Turystyka a zadania i źródła finansowania działalnooeci samorządu terytorialnego
 33. 7.1. Specyfika działalności samorządu terytorialnego
 34. 7.2. Organizacja i zadania samorządu terytorialnego w Polsce
 35. 7.3. Powiązania turystyki z finansami samorządu terytorialnego
 36. 7.3.1. Budżety gmin
 37. 7.3.2. Budżety samorządu powiatowego i województwa
 38. CZĘŚĆ III. PRZEDSIĘBIORSTWO NA RYNKU TURYSTYCZNYM
 39. Wprowadzenie
 40. 1. Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce
 41. 1.1. Definicja przedsiębiorstwa
 42. 1.2. Rodzaje organizacji gospodarczych
 43. 1.3. Rodzaje przedsiębiorstw działających na rynku turystycznym
 44. 1.3.1. Charakterystyka touroperatora i agenta
 45. 1.3.2. Rola technologii informacyjnych w procesie dystrybucji usług turystycznych
 46. 1.3.3. Wytwórcy usług turystycznych
 47. 1.3.4. Instrumenty ekonomiczne oddziałujące na przedsiębiorstwa turystyczne
 48. 1.4. Hotelarstwo jako działalność o najwyższym zaangażowaniu kapitałowym
 49. 1.4.1. Cechy branży hotelarskiej
 50. 1.4.2. Cykl obsługi klienta w hotelach
 51. 2. Analiza finansowa i zarządzanie finansami przedsiębiorstw turystycznych
 52. 2.1. Środki rzeczowe i finansowe do prowadzenia działalności
 53. 2.2. Rachunkowość zarządcza i jej wpływ na kontrolę realizacji bieżących działań przedsiębiorstwa
 54. 2.3. Kryteria ocen przedsiębiorstwa i mierniki jego efektywnooeci finansowej
 55. 2.4. Strategia firm turystycznych
 56. CZĘŚĆ IV. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE REGIONEM TURYSTYCZNYM
 57. Wprowadzenie
 58. 1. Region jako miejsce koncentracji ruchu turystycznego
 59. 1.1. Wyodrębnianie regionów turystycznych
 60. 1.2. Typy regionów i sposoby zarządzania nimi
 61. 1.2.1. Turystyka w regionach miejskich
 62. 1.2.2. Turystyka w regionach wiejskich
 63. 2. Jakość usług w regionie turystycznym
 64. 2.1. Rozwój ekonomiczny regionu a jakość życia mieszkańców
 65. 2.2. Sposoby zapewnienia akceptacji ludności miejscowej dla rozwoju turystyki
 66. 2.3. Jakość środowiska naturalnego a jakość turystyki
 67. 2.3.1. Środowisko naturalne
 68. 2.3.2. Jakość środowiska naturalnego
 69. 3. Metody zintegrowanego zarządzania jakością w regionie turystycznym
 70. 3.1. Przywództwo i partnerstwo
 71. 3.2. Budowa strategii rozwoju turystyki w regionach
 72. 3.2.1. Założenia do strategii
 73. 3.2.2. Część analityczna strategii
 74. 3.2.3. Część planistyczna strategii
 75. 3.3. Zarządzanie kadrami w turystyce
 76. 3.4. Prawo i ubezpieczenia jako warunek jakooeci usług turystycznych *

Zobacz spis treściSprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):

(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)

Wyp. nr 55
ul. Gawędziarzy 8

Sygnatura: 338.48+640.41/.42
Numer inw.: 39541
Dostępność: można wypożyczyć na 30 dni

schowek

Dodaj komentarz do pozycji:

Swoją opinię można wyrazić po uprzednim zalogowaniu.